Swipe to the left

​Oversvømmet plæne - korrekt dræning af græsplænen

8 måneder siden Ingen kommentarer

En flot, grøn græsplæne er hjertet i mange haver. Ikke nok med at en velplejet plæne er smuk at se på, så er det er også et fantastisk sted for børn at lege og have det sjovt. Men hvad sker der, hvis din græsplæne bliver oversvømmet? Her kan du læse hvad du kan gøre hvis der står vand på plænen:

Dræning af græsplæne

Efteråret 2019 er det vådeste siden 1874, og resultatet af den kraftige regn og de store mængder vand har været mange oversvømmede plæner landet over.

Hvis du har en græsplæne, der er udsat for oversvømmelser, er der flere ting, du kan gøre for at hjælpe på afvandingen:

Find ud af hvorfor plænen er oversvømmet

Før du begynder med den helt store omlægning af græsplænen, skal du finde ud af hvorfra problemet stammer. Der er flere årsager til, at en have kan blive oversvømmet, hvoraf de mest almindelige er højt grundvand, forkert dræning, afstrømning fra nærliggende bygninger, forkert hældning eller dårlig nedsivning.

Læs også: Guide: Sådan gør du - Planering af ujævn græsplæne
Læs også: De 4 muligheder: Sådan fjerner du kløver fra græsplænen

1. Forkerte hældninger på græsplænen?

En almindelig årsag til, at din græsplæne kan være våd eller fugtig, er, at vandet ikke kan løbe ordentligt væk. Det kan skyldes, at din græsplæne har en forkert hældning, eller at den ligger i en lavning, hvor alt regnvand naturligt samler sig. Normalt er dette ikke et problem, men med de seneste våde perioder med kraftige regnskyl, kan for meget vand forårsage skade.

Hvis du bor i et område med højt grundvand, kan det være meget svært at løse problemet uden at skulle omlægge og forhøje græsplænen.

Før det overskydende vand væk

En ting, du skal være opmærksom på er, hvis du har foretager ændringer i din have, der får vandet til at samle sig og resulterer i en våd græsplæne. Måske har du anlagt arealer med fliser, asfalt eller en anden overflade der forhindrer vandet i at løbe væk. Her bør du bruge en belægning i indkørslen og om huset, der tillader vandet at trænge igennem, f.eks. grus eller natursten. Du kan også grave kanaler i kanten ved plænen som fyldes med grus.

En anden måde er at lede vandet væk til kloaksystemet eller til faskiner.

2. Højt grundvand giver en oversvømmet græsplæne

I de seneste år er der faldet mere regn i Danmark end nogensinde tidligere. Det har medført, at mange plæner er blevet oversvømmet, fordi jorden simpelthen ikke kan absorbere de store mængder regnvand. I lavtliggende områder er grundvandet steget så højt, at det har oversvømmet både haver og boliger.

Højt grundvand er mange steder et voksende problem

Der er et voksende problem med stigende grundvand, som allerede er et stort problem i flere dele af landet. Det er meget vanskeligt at løse dette problem for den enkelte husejer, og mange mener, at kommunerne bør være ansvarlige for løsningen i særligt udsatte områder.

Grundvandsspejlet er nogle steder steget så meget, at det ligger lige under jordoverfladen, hvilket har oversvømmet lavtliggende områder - specielt i nærheden af vandløb, åer og søer.

Læs også: Mos i græsplænen - De 8 bedste tips mod mos
Læs også: Græskanter - alt hvad du bør vide om snorlige kanter i haven

Undersøg at dit nye hus ligger på et forholdsvis tørt sted

Hvis du overvejer at flytte til et område, hvor der er risiko for høje grundvandsniveauer, bør du undersøge det, før du flytter. Hvis grundvandet er højt, vil der være en risiko, og i områder, hvor grundvandet allerede er højt, kan det være nødvendigt at være ekstra opmærksom.

Du kan finde ud af, hvor højt grundvandet står i dit område, ved at kontakte det lokale vandværk. De vil kunne fortælle dig, hvor højt grundvandsniveauet er, og om det er stigende.

Du har også mulighed for at finde grundvandshøjden i området på DinGeo med et simpelt adresseopslag.

3. Dårlig nedsivning af regnvandet?

Oplever du dårlig nedsivning i græsplænen Det kan skyldes en række faktorer, men den mest almindelige er, at jorden er for tæt eller komprimeret. Det kan ske, hvis din græsplæne bliver eller er blevet brugt meget af eksempelvis køretøjer. Dette fænomen kaldes traktose.

Traktose efter opførelse af nyt hus

Brug af tunge maskiner på byggepladser (evt. ved opførelsen af huset) kan føre til traktose - eller jordpakning, som, hvis den ikke behandles, kan give store problemer med dræning.

Der kan faktisk gå flere år, fra du er flyttet ind i et nyopført hus, til problemet med den oversvømmede græsplæne begynder at vise sig. For at løse dette problem er man nødt til at løsne jordlaget under topmulden. Dette kan gøres at løsne jorden i det øverste jordlag (op til 80 cm.). Dette kaldes også at "grubbe".Dræning af plænen - hvordan gør man?

En oversvømmet græsplæne er et reelt problem for husejere, men der er måder at løse det på. Her er de 5 mest populære måder at dræne din græsplæne så vandet kan komme væk:

1. Grav faskiner ned i græsplænen

En måde at dræne en oversvømmet græsplæne på er ved at grave faskiner ned i jorden. En faskine er en stor kasse fyldt med sten eller andet materiale, som let kan opsamle overskydende vand fra græsplænen. Efterhånden som vandet løber ned i faskinen, vil det langsomt sive tilbage i jorden.

Faskiner kræver tilladelse

Faskiner i græsplænen er en god og enkel løsning, men husk at du skal have tilladelse fra din kommune til at anlægge dem. En af grundene til, at du skal have tilladelse til at nedgrave faskiner, er at undgå forurening af grundvandet.

Til trods for at faskiner er en relativt enkel konstruktion, bør du altid få en fagmand involveret, da tilslutningen kræver, at arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. En professionel vil også kunne rådgive og vejlede dig i valget af den bedste placering af faskinerne.

Læs også: Trin-for-trin: Sådan anlægger du en græsplæne med rullegræs
Læs også: Få en flot græsplæne - topdressing for begyndere

2. Plant tørstige træer eller lav regnbede

En anden mulighed er at plante træer og buske, der er særligt vandglade, eller at etablere et dedikeret regnbed. Et regnbed kan anlægges med planter, der kan absorbere det overskydende regnvand, og skal ses som et alternativ til en drænsø.

Et regnbed er et bed, hvor regnvandet fra taget kan ledes hen via en rende eller fordybning, og derefter langsomt sive ned i jorden, og derefter fordampe gennem planterne i regnbedet.

Gode planter til regnbedet

Nogle planter egner sig bedre til våde områder end andre. Du bør overveje at vælge planter, der kan tåle både våde perioder og perioder uden meget vand. Her er nogle eksempler på stauder, buske og græsser, der kan plantes i nærheden af søer og damme. Der er også træer, du kan plante, som f.eks. birk, der er kendt for at absorbere store mængder vand.

3. Bor drænhuller i græsplænen

Dette er en af de mest almindelige måder at dræne en græsplæne på, men det er også en af de mest effektive. Ved at bore drænhuller (faktisk stikke huller) i græsplænen sikrer du, at vandet nemt kan sive langsomt væk.

Start med at identificere de områder af din græsplæne, hvor der er behov for ekstra dræning. Det er nemmest at identificere disse områder på dage med kraftig regn, og du kan markere enkelte arealer i plænen.

Start med at skære et stykke græstørv op, som er et stykke større end diameteren på pæleboret. Græstørven skal lægges ned igen bagefter, så den skal helst være i ét stykke.

Fyld drænhullet med grus så vandet kan løbe væk

Nu skal du bore et hul, der er så dybt som muligt og fylde hullet op med 20 cm groft grus og herefter perlegrus op til ca. 20 cm fra jordoverfladen. Derefter skal græstørven lægges ned igen.

Bor det antal huller, som du mener, der er brug for. Men sørg for, at der minimum er 50 cm imellem hvert hul. En fagmand kan hjælpe dig med at bestemme den rigtige størrelse på dine drænhuller.

4. Anlæg en nedsivningssø

Er din græsplæne oversvømmet kan du arbejde med problemet i stedet for at modarbejde det. En mulighed er at lave en nedsivningssø. Hvis du har en lavning i haven, der alligevel altid står under vand, så kan du med fordel lede alt regnvand ned til nedsivningssøen og derved få et dejligt vandmiljø i haven. Fra søen kan vandet derefter sive ned i jorden, og du kan nyde søen, indtil alt vandet igen er væk.

I nogle kommuner kræver det tilladelse for at du kan lave en nedsivningssø. Husk derfor altid at få tilladelse først - det vil være ærgerligt at skulle reetablere græsplænen så problemet bare opstår igen.

5. Grubning af plænen

For at hjælpe med at dræne en oversvømmet græsplæne er det vigtigt at løsne jorden i det øverste lag, så vandet kan sive igennem. Dette kan gøres ved grubning - d.v.s. at grave i jorden og løsne jorden ca. 20-30 cm ned.

Hvis jorden er meget ramt af trakose, skal man måske gå endnu dybere ned til 70-80 cm. Dette vil være med til at sikre, at vandet kan sive igennem, når det regner. Grubbes jorden, sikrer du, at overfladen kan lade vandet sive ned i den løse jord, selv ved kraftige regnfald.

Grubning leder vandet væk og ned i jorden

Grubning er specialarbejde, og foretages med en maskine der bedst kan betegnes som en stor havefræser, men også i nogle tilfælde med en traktor med en grubbe. En almindelig havefræser er ikke egnet til grubning, da den simpelthen ikke kommer lang nog ned i jorden.

Grubning giver bedre jordkvalitet

Ikke nok med at grubning lever vandet væk, og du undgår en midlertidig sø efter hvert regnskyld, så iltes jorden også og du skaber en bedre grobund for græsset. Bemærk at det altid er en god idé af få jorden grubbet efter byggeriet af et hus, og før man anlægger en ny græsplæne.

Læs også: Ny græsplæne? Sådan får du den perfekte plæne
Læs også: Ekspertguide: Gødning af græsplænen – sådan gøder du

Kraftige regnskyl med meget vand kan oversvømme plænen

Græsplæne tåler ikke at være oversvømmet i længere perioder, og derfor er det vigtigt med korrekt dræning af græsplæne. Er græsplænen under vand, bliver jordens kvalitet på sigt forringet, da mineraler og næringstoffer udvaskes og bliver ledt væk af vandmængderne.

Er græsplænen oversvømmet bør du handle hurtigt

Hvis du har en oversvømmet græsplæne og ønsker at undgå de høje omkostninger ved at dyrke den på ny, er det vigtigt at tage de rigtige forholdsregler. Den bedste måde at dræne plænens vand hurtigt væk på er ved at bore drænhuller og få dræn i græsplæne, så vandet ledes bæk, eller nedgrave faskiner. Hvis du venter for længe, vil det blive meget dyrere og mere tidskrævende at reetablere hele græsplænen.

Dræning af græsplænen er en vigtig del af plæneplejen. Hvis din græsplæne er oversvømmet, skal du tage fat på problemet så hurtigt som muligt for at bevare jordens kvalitet og forhindre yderligere skader.

Cookie note

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores politik.

Klik her for at læse vores cookie og privatlivspolitik