Swipe to the left

De 4 muligheder: Sådan fjerner du kløver fra græsplænen

Kløver findes på græsplæner og i haver. Det er en flerårig plante, der af nogen betragtes som ukrudt, der spredes ved hjælp af frø og hurtigt kan overtage et område. Kløver kan være vanskelig at fjerne, men der er flere metoder, der kan anvendes.

I denne artikel vil vi diskutere, hvordan man fjerner kløver fra en græsplæne på 4 forskellige måder. Læs her, hvordan du undgår og bekæmper kløver i din plæne.

Hvorfor kommer der kløver i din græsplæne?

Kløver vokser i græsplæner, når der ikke er nok kvælstof. Kløverfrø findes overalt i luften, og når de lander på en græsplæne, begynder de at spire ligesom mange andre ukrudtsplanter. Du vil især se kløver sprede sig, når dit græs vokser langsomt.

Lavt kvælstofniveau giver langsom vækst

Græsset får langsom vækst, når kvælstofniveauet er lavt, og netop i disse tilfælde har kløveren mulighed for at vokse og sprede sig. Desuden har kløveren den fordel, at den har små "knolde" på sine rødder. Disse knolde indeholder bakterier, der kan udnytte luftens naturlige kvælstofindhold til at vokse yderligere. Kløver hører til ærtefamilien, og næsten alle i denne familie kan udføre dette trick.

Læs også: Plænegødning: Gødning af græsplænen – sådan gøder du
Læs også: Eftersåning af græsplæne. Sådan eftersår du din plæne (Guide)

Behøver man at bekæmpe kløver i plænen?

Nej, det er som udgangspunkt ikke nødvendig at fjerne kløver fra plæner. Der er ingen grund til at fjerne kløver fra din græsplæne, da det er en naturlig del af miljøet, og blomsterne er en fødekilde for bier og insekter. Men hvis kløveren begynder at tage overhånd, og græsset er ved at blive fuldstændigt udkonkurreret, kan du blive nødt til at gribe ind. Overvej, om du kan leve med en smule kløver i din græsplæne, før du går videre.

De 4 måder at fjerne kløver fra en eksisterende græsplæne

Der er flere måder at fjerne kløver fra din græsplæne på. Den ene er at fjerne kløveren i manuelt. Du kan enten fjerne den ved at trække den ud eller ved at bruge en ukrudtsrydder.

1) Fjern kløveren manuelt

Det kan være hårdt arbejde at rense plænen for kløver med håndkraft, men det er samtidigt den mest skånsomme måde overfor miljøet. Fjern så meget af kløveren som muligt ved hjælp af en rive eller skovl. Sørg for at fjerne så mange rødder som muligt, da de hurtigt kan vokse frem igen. Samme ombæring fjernes andet ukrudt, mos og mælkebøtter.

Det er også en mulighed at udlægge presenninger over det kløverinficerede område. Husk dog på at overdækningen ikke er gennemsigtigt så der kan trænge lys ind. På den måde er det sollys, som kløveren skal bruge til vækst væk. Hvis presenningen forbliver på området i cirka fire uger, vil kløveren visne. Vær dog opmærksom på, at uden efterfølgende vertikalskæring og kvælstofgødning, vil kløveren komme igen.

Vertikalskæring om foråret

Om foråret skal plænen vertikalskæres og derefter løbende anvende en gødning med højt kvælstofindhold for at hæmme kløverens fremmarch og samtidig fremme væksten af græsplanterne. Efterså de bare pletter med en god græsblanding.

2) Tilfør kvælstof og gør dit græs stærkere

Den bedste måde at bekæmpe kløver på, er at gøre dit græs stærkere ved at give det bedre betingelser for at vokse. Da græs vokser langsomt ved lave kvælstofniveauer, kan du hjælpe græsset ved at tilsætte en kvælstofgødning - en kunstgødning eller organisk gødning, der er specielt egnet til græsplæner. Kunstgødninger kan også kaldes NPK-gødninger.

Du bør begynde at gøde så tidligt som muligt på året (fra april) for at give græsset et forspring, og gød flere gange i løbet af vækstsæsonen, hvis det er nødvendigt. Hvor meget gødning du har brug for, og hvor ofte du skal sprede den, afhænger af typen og det enkelte produkt. Følg derfor altid produktets anvisninger.

Gød flere gange pr. sæson

En tommelfingerregel er at gøde med plænegødning flere gange pr. sæson end du bør gøre med organisk gødning, men med en mindre mængde pr. gang. Gødningens kvælstofindhold giver græsplanterne et stort energitilskud og vil give græsset bedre betingelser. Græsset vil begynde at vokse hurtigere og kraftigere. En bivirkning er dog, at du skal klippe græsset oftere.

Fortsæt med gødning i flere sæsoner

Vær opmærksom på, at gødningen ikke altid løser problemet med det samme. I så fald skal du fortsætte i den følgende sæson og begynde at gøde igen fra begyndelsen af april og resten af den efterfølgende sæson

3) Fjern kløveren med sprøjtemidler

Kløver er noget af det sværeste at få bekæmpet. Hvis du beslutter dig for at fjerne kløveren eller andet ukrudt med sprøjtemidler (herbicider), skal du sørge for at læse produktvejledningen omhyggeligt. Kløver er vanskeligt at fjerne, og nogle herbicider er ikke særlig effektive mod det. Nogle herbicider dræber også græs.

Rens plænen

Et effektivt middel mod kløver i græsplæne, er Toxan Plænerens som sprøjtes på de udsatte områder. Mos og græs fjernes ikke af Toxan. 1 liter plænerens giver ca. 12 liter færdig blandet væske til ca. 400m2 plæne.

Vand grundigt efter gødning

Før du bruger plænerens bør du gøde din plæne godt, og lade græsset og kløveren vokse en lille uges tid. Husk at vande plænen grundigt efter gødning, hvis det ikke regner når du gøder. Lad græsset gro i ca. en uges tid før du begynder at klippe det.

Læs også: Ukrudt i græsplænen. Guide: Bliv fri for ukrudt i plænen
Læs også: Sådan gør du: Få en flot græsplæne - topdressing for begyndere

4) Kalksalpeter i stedet for kunstgødning

Du kan også bruge kalksalpeter som alternativ gødning til at fjerne kløver fra plænen. Det har et højere kvælstofindhold end almindelig gødning, så det er mere effektivt til at fjerne kløveren. Du bør dog kun bruge kalksalpeter lige før et kraftigt regnvejr eller vande græsplænen grundigt, efter at du har gødet med kalkenitrat. Hvis plænen ikke vandes, vil græsset svides og blive gult.

Fjerne kløver i græsplæne

Hvordan kommer man af med kløver i græsplænen, er et spørgsmål mange haveejere der bøvler med de små grønne planter stiller sig selv. Selv om kløveren ikke i sig er et problem, kan en enkelt plante der blomstrer, hurtigt blive til et helt område og kvæle plænen. Det kan blive et problem hvis du eksempelvis spiller bold, leger eller benytter en Zero-turn plæneklipper, da kløver ikke er så slidstærkt som plænegræs.

Det kan dog blive en lang og hård kamp at udrydde kløver helt, og i nogle tilfælde kan det være bedst helt at omlægge plænen og så nyt græs. Den samme udfordring står du i, hvis du lider af mos i plænen.

Læs også: Mos i græsplænen - De 8 bedste tips mod mos

Udvalgte produkter:

Mikrokløver i græsplænen

Mikrokløver i græsplænen er noget, der kan bekæmpes på samme måde som ovenstående. Hvis der er tale om større kløverpletter, skal du dog sandsynligvis enten fjerne planterne i hånden eller bruge et herbicid.

Afprøv dit plænerens før brug

Der findes flere herbicider på markedet, som specifikt er rettet mod kløver, så læs etiketten omhyggeligt, før du vælger et. Sørg for at følge alle sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger herbicider. Ved brug af herbicider skal du altid først afprøve et ubemærket område af plænen for at sikre, at produktet ikke gør skade på græsset. Mange herbicider kan dræbe både græs og kløver, så det er vigtigt at tage sine forholdsregler.

Mikrokløver med vilje

Mikrokløver er en småbladet hvidkløver, der ikke skal forveksles med den store bredbladede kløver, som af mange opfattes som ukrudt, når den vokser i græsplæner. I stedet er mikrokløver små, nøjsomme planter, der er har mange fordele. F.eks. er mikrokløver i stand til at optage kvælstof fra luften (op til 120 kg/N/ha/år). Kvælstoffet bruges til at gøde det omkringliggende græs.

Køb NatureGrass mikrokløver 0,5 kg
Køb: Masterline Micro - græsfrø med Microkløver - 15 kg.

Spar kvælstof med mikrokløver

Erfaringer fra danske fodboldbaner viser, at en normal bane med mikrokløver kan klare sig fint med 2 tilførsler af 25 kg. kvælstof/ha i begyndelsen af vækstsæsonen. Herefter overtager mikrokløveren kvælstofforsyningen fra banen. Dette sparer ca. 50 kg kvælstof pr. hektar om året. Derudover er der en besparelse på op til kr. 2.400 pr. hektar på selve gødningsudbringningen.

Mikrokløver mod ukrudt

Mikrokløver blander sig hurtigt med græsset og skaber et tæt græsdække, hvor ukrudtet ikke så let får fodfæste. Derfor er det en fordel at så mikrokløver på arealer, hvor ukrudtsbekæmpelse ikke er hensigtsmæssigt. Det er ofte plæner der dækker store områder, eller plæner omkring sommerhuse, der kan have gavn af en græsblanding med mikrokløver. Det er bedst at så mikrokløver i foråret og senest d. 15. august.

Held og lykke med at fjerne kløver i græsplæne!