22.02.2024

cc32b6a7eb482b3042a9b4bb2d9ea18b

Få flere insekter i haven. Lav et paradis for bier, sommerfugle og insekter

Gode levesteder for insekter i de danske haver bliver mere og mere begrænsede, og resultatet er tilbagegang for stort set alle typer insekter, bier og sommerfugle. Som haveejer kan du gøre en forskel og hjælpe insekterne på vej ved at give dem bedre levevilkår og muligheder for at udfolde sig i haven. Det kan blandt andet være ved at lade haven være lidt mere vild – skære ned på giften, lade græsset gro og sørge for, at der er adgang til blomster i gennem hele sæsonen, lige fra forår til efterår.

Hvorfor er det godt med insekter i haven?

De fleste har nok en idé om at at det er godt med mange insekter i haven, men hvorfor er det egentligt dét? Otte ud af ti kendte dyrearter er insekter. Vi har opdaget i alt mere end en million forskellige arter på jorden. Udover at være føde for andre arter, så bestøver de planter og nedbryder dødt materiale, som er afgørende i naturen.

Når du øger biodiversiteten, er du med til at holde din have i balance, da mange forskellige insekter hjælper dig af med nogle af havens skadedyr. Eksempelvis kan du få naturlig hjælp til bekæmpelse af bladlus ved at tiltrække mariehøns eller svirrefluer. Ikke mindst er insekter med til at sørge for at dine frugttræer og frugtbuske giver udbytte.

Insekterne bestøver blomster

Andre typer insekter som honningbier, sommerfugle og biller, løser den vigtige opgave at bestøve havens blomster og planter. Bestøvningen er meget vigtig for planterne, da det først er efter bestøvning, at planterne kan sætte frø og frugt. Det betyder at en have med mange insekter som oftest også er en sund og frodig have, med masser af blomster og frugter.

Der bliver færre og færre insekter

Insekterne har pressede levevilkår. Der bliver ganske enkelt færre og færre insekter i den danske natur, så lyden af flaksende sommerfugle og summende honningbier i kan snart blive en sjældenhed. Nye undersøgelser der har samlet data om insekter og deres tilstand fra store dele af jorden viser at insekter er i tilbagegang stort set alle steder. Faktisk påpeges det, at næsten halvdelen af alle arter er i tilbagegang og en tredjedel er truede.

I værste fald kan det føre til udrydelse af mange insektarter om blot hundrede år. Insekterne uddør faktisk otte gange hurtigere end pattedyr og fugle - og biomassen af insekter falder ifølge undersøgelser med ca. 2,5 procent om året. I Danmark er det specielt sommerfugle og bier der er særligt udsatte. Antallet af sommerfuglearter i landet er reduceret markant. Resultatet er, at 49 ud af 69 sommerfuglearter er faldet i bestanden blot mellem 2014 og 2016. Og over halvdelen af Danmarks sommerfuglearter truede, sårbare eller helt forsvundet.

Det bliver set som et stort problem, da insekternes tilbagegang påvirker både fødekæder og økosystemer og har negative følger for alle de dyr der lever af insekter og de planter der kræver bestøvning.

Skab levesteder for insekter i haven

Det gælder om at tilbyde både vand, mad og bolig til insekterne. Insekter lige som vilde dyr generelt, har bedre levevilkår når de får plads og sammenhængende natur, hvor de naturlige processer kan komme til sin ret. Derfor gælder det om at at være kreativ og skabe levesteder for insekterne i haven. Har du en stor græsplæne, er det en god ide at afsætte plads af til et lille bed med et blomstrende frugttræer, vilde og kultiverede stauder og masser af tidlige løgplanter ind imellem.

Giv vand til fugle og gemmesteder til insekterne

Et lille fuglebad mellem blomsterne og træerne giver desuden vand til tørstige fugle og insekter i sommervarmen og bliver et samlingspunkt for dyreliv i haven. Alle blomster og ukultiverede bede i haven er velkomne og gamle træstammer og brændestakke er fantastiske levesteder. Jordboende vilde bier er glade for bar jord under buske og langs stier. Ikke et tykt lag mørk muldjord, men helst ren sand- eller lerjord. Her vil bierne elske at lave små gange, hvor de kan flytte ind og bo.

Anlæg masser af blomstrende planter i haven og gå som senere også nævnes, gerne efter hjemmehørende arter, altså de planter der naturligt findes i Danmark.

Insekter i haven har to liv

Insekter har typisk to liv: et som larve og et som voksent insekt. Eksempelvis som hvide kålsommerfugle, der er typiske i danske haver, der lever på kålplanterne som larve, men befinder sig fint på en sommerfuglebusk som en fuldvoksen sommerfugl. Det er altså en god idé at tænke på insekterne, både når de er larver og når de er blevet voksne.

Har du bunker af sten, brænde eller kvas er det perfekt til den insektvenlige have. Træ vil langsomt blive nedbrudt af insekterne og det vil igen tiltrække de insekter, der spiser dem. På den måde får du et helt lille økosystem. Lad også være med at ryd for godt op i haven. Bare lad blade og kviste ligge rundt omkring - det giver nemlig fine forhold for de insekter der vil gemme sig.

Insekthotel til havens insekter

Med insekthoteller i haven kan du være med til at støtte insekterne og forbedre deres levevilkår. Insekterne har nemlig svært ved at finde gode steder hvor de kan opholde sig. Et insekthotel er et habitat, der giver insekterne et sted at bo, søge skjul, overvintre og formere sig.

Mange forskellige typer insekter har gavn af hotellet, heriblandt bier og sommerfugle, som helst vil have læ i regnvejr, frostvejr og kraftig blæst. Disse insekthoteller er indrettet med forskellige rum, således at flere forskellige typer af insekter kan anvende dem på samme tid. Bierne er specielt vigtige insekter at have i haven, da de hjælper til med med at bestøve træer, buske og blomster. Og så har insekterne intet imod at bo tæt sammen og overvintre tæt på hinanden.

Læs også artiklen: Insekthotel - sådan hjælper du insekterne i haven
Læs også artiklen: Tiltræk bier og sommerfugle: 10 fantastiske blomster som bierne elsker

Lad havens insekter overvintre i insekthoteller

Hvis du vil have optimal udbytte af insekthotellet er det en god idé at vælge en type, der giver mulighed for flere forskellige typer insekter. Det har de flest kunstige insekthoteller heldigvis. De fleste insekthoteller er indrettede med hule rør og huller i forskellige størrelser som bierne er glade for. Det er her de lægger æg, og de forsejler hullerne i rørene med muldjord eller ler. Derfor er det også en god idé at have jord, ler sand og vand i nærheden af dit insekthotel. Når bierne overvintrer i deres rør, er det nemt at se hvilke boliger der er i brug og hvilke der ikke er.

Læs også: Biodiversitet trin-for-trin: 8 insektvenlige buske til haven
Læs også: 7 nemme trin: Den rigtige måde at beskære sommerfuglebusk

Placering af insekthotel

Selvom insekter er nyttige at have i haven, ker det naturligvis ikke fantastisk at have dem flyvende om hovedet, når du prøver at slappe af eller lave havearbejde. Men du behøver heller ikke at placere insekthotellet lige dé, hvor du opholder dig mest i haven; i nærheden af huset, terrassen og lignende steder.

En god idé er at placere insekthotellet et roligt og solrigt sted bagerst i haven. Insekthotellet bør være beskyttet så mod regn og blæst, men det gør ikke noget at hotellet bliver fugtigt, da fugt har betydning for insekternes trivsel. Hæng insekthotellet halvanden til to meter over jorden, så insekterne let kan få øje på det.

Se Haveglads udvalg i insekthoteller

Blomster der tiltrækker insekter i haven

Vil du skabe de optimale vilkår for insekter i haven, er det afgørende at du vælge de rigtige blomster og planter. Det er en god tommelfinger regel, at jo flere forskellige planter man har, jo flere forskellige insekter kommer vil du tiltrække. Plant derfor mange forskellige blomster.

Som udgangspunkt er det en god idé at vælge planter med åbne blomster, og sørge for at der er blomster i haven så lang tid som mulig gennem sæsonen. Vælg derfor blomster, der blomstrer i forskellige sæsoner - specielt i det tidlige forår og sene efterår, hvor der er mindre føde til insekterne.

Her kan du se nogle eksempler på hvilke blomster der er gode til insekter tidligt på året - og hvilke blomster der er godt til insekter sent på året.

Insektvenlige blomster og planter til foråret

- Påskeliljer (enkeltblomstrende og åbne)
- Pinseliljer
- Anemoner (både gule, hvide og blå)
- Erantis
- Døvnælder
- Krokus (flere arter, med forskudt blomstring)
- Løgkarse
- Følfod
- Mælkebøtter (også udenfor græsplænen)
- Vorterod
- Skilla (både sibirisk, spansk og italiensk)
- Violer (også kratviol og skovviol)

Insektvenlige blomster og planter til efteråret

- Drejeblomst
- Honningurt
- Hjulkrone
- Asters (inkl. vilde strandasters)
- Sankthansurt
- Dahlia (med åbne blomster)
- Vedbendblomster
- Anisisop
- Purpursolhat
- Solhat
- Almindelig gyldenris, Solidago virgaurea
- Cosmos

Insekterne foretrækker nektar- og pollenplanter. Nektar er nemlig en sød og sukkerholdig væske, som blomsterne netop bruger for at lokke insekterne til. Dét har de mange blomster og urter der fondes i mange blomsterblandinger. Plant også eksempelvis tandstikkeurt, dild, kongekommen og gulerodsblomsten Dara i køkkenhaven for at tiltrække svirrefluer, hvis larver bekæmper bladlus og snyltehvepse som tager sig af de ødelæggende bladlus og mellus. Svirrefluer bekæmper desuden trips, som især i drivhuset kan være til stor irritation.

Se også om hvordan man anlægger en Vild med vilje have

Læs også om spiselige blomster
Læs også om Se havetips: Havens 10 smukkeste forårsblomster

Få mange forskellige insekter i haven

Med mange forskellige blomster i haven, kan du tiltrække mange forskelligartede insekter. Hvert enkelt insektart har sin specielle måde at spise på, og deres egne favoritplanter. Sommerfugle og nogle humlebier er eksempelvis lange tunger som de bruger til at nektar hos blomster med langt kronrør. Andre er mere til store flade blomster, som de rigtigt kan kravle rundt i.

Da Danmarks insekter har udviklet sig over årtusinder til den specielle flora, der findes i landet, er det en god idé at have eksempelvis vilde urter som kløver, mjødurt, snerre, klokkeblomster, tidsler, bellis, nælder, violer, blåhat, løgkarse, ærenpris og djævelsbid i haven.

Blomsterblandinger til bier og sommerfugle

Inden for de seneste år er der kommet forskellige typer blomsterblandinger med vilde blomster på markedet. Og det er intet mindre end fantastisk for insekterne. De vilde blomster og planter i blomsterblandinger udmærker sig især, ved at være værtsplanter for sommerfugle larver.

Da insekterne ofte er kræsne med hvor de lægger deres æg, og da mange larver kan kun leve på en enkelt planteslægt, understøtter blandinger af vilde blomster rigtigt godt ønsket om flere insekter. Som et eksempel lægger okkergul pletvinge kun æg på lancetvejbred, perlemorssommerfugle kun æg på violer og enianblåfugle kun æg på klokkeensian.

Mange vilde planter og blomster ofte opfattes som ukrudt, til trods for at de både er smukke og uproblematiske. Med blomsterblandinger kan du lade et hjørne eller en dal af haven stå vild, og lade blomster og vilde urter og græsser få frit spil. I græsplænen kan du desuden og lade vilde blomster blive i plænen, og samtidigt undgå at klippe den så tit. Det ser flot ud - og du bliver samtidigt belønnet med sommerfugle og bier.

Se Haveglads udvalg i blomsterblandinger
Læs mere om: Guide til blomsterblandinger