18.09.2023

3be713bdc2a5cee8efa23c3502327cac

Frugttrækræft - sådan gør du hvis dine frugttræer får kræft

Træer inficeret med frugttræskræft, som også kaldes løvtræskræft, udvikler omfattende sår på stamme og grene. Uden indgriben kan de ofte visne og dø over nogle år. Dog er det undertiden muligt at redde dem, eller de kan nå at bære rigeligt med frugt, før de dør. Vær dog opmærksom på, at sygdommen kan overføres til andre træer.

Læs også: Skurv - alt hvad du skal vide om forebyggelse og bekæmpelse
Læs også: Plantesygdomme - Sådan forebygger og bekæmper du sygdomme i din have

Hvad er kræft i frugttræer

Kræft i frugttræer er ikke relateret til den type kræft, vi kender fra mennesker. Denne type kræft i træernes sår opstår snarere på grund af bakterier eller svampen Nectria galligena, som kan forårsage markante skader på træets grene og stamme.

Frugttrækræft er en svampesygdom, der opstår, når svampen inficerer skadet væv, såsom sår fra gnav eller grene, der har slidt mod hinanden, samt ved fejlagtig beskæring. Svampens sporer kan overføres ikke kun mellem træer af samme art, men også via andre værtsorganismer, hvilket gør det kompliceret at identificere sygdommens oprindelse. Dette er ikke en tilstand, træerne er født med.

Hvilke træer kan få kræft?

Kræftsår har tendens til at manifestere sig på stammer og grene af alle slags træer, især når der allerede er skader forårsaget af frost, dyregnav, mekaniske påvirkninger eller stormvejr. Svampen smitter med sporerne. I sådanne tilfælde er det lettere for svampe og bakterier at trives, hvilket fører til, at træet eller planten udvikler enten åbne sår eller knudelignende vækster, i stedet for at helbrede.

Kræftangreb ses oftest i:

 1. Frugttræer, primært æbletræer, men også blomme- og pæretræer kan rammes
 2. Løvtræer som for eksempel bøg, ask og røn
 3. Nåletræer, især lærk
 4. Solbærbuske
 5. Roser
 6. Krysantemum

Desuden kan en række andre træ- og buske også rammes, inklusiv hvidtjørn, kirsebær, el, birk, kristtorn, valnød, poppel, eg, ribs, pil, lind og elm, antages at være sårbare over for denne svampesygdom. Der er også beviser for, at skadedyr kan bidrage til spredningen af svampesporer til træets sår, hvorfra infektionen kan tage fat - specielt hvis træet står i fugtig jord. Det er vigtigt at bemærke, at sporerne kun er i stand til at spire i fugtige forhold og kun kan inficere træet gennem eksisterende sår.

f27c2982fb96c9edde4d640660aa19ed

Læs også: Elefantgræs - Sådan fjerner du bedst elefantgræs i haven
Læs også: Ildsot plantesygdom - sådan forebygger og bekæmper du ildsot

Sådan identificerer du kræft i træer

Kræft kan manifestere sig forskelligt, afhængigt af hvilke jordbakterier eller svampeinfektioner der er involveret. I frugttræer kan symptomerne omfatte brune, indskrumpede og uregelmæssige sår på grenene. Nye skud kan visne, og der kan også optræde knuder på rødderne. Frugten kan ligeledes blive angrebet; for eksempel kan et æble udvikle indfaldne, lysebrune pletter enten mens det stadig er på træet eller under lagring.

I nåletræer observeres ofte, at yngre grene dør, mens dybe, ringformede sår kan ses på de tykke grene og stammer, der så er mere udsatte for at knække i kraftig vind. For planter som solbær, roser og krysantemum er der typisk svulstagtige knuder at finde på rødder og de nedre dele af stænglen.

Hvordan spreder kraft i træer sig?

Svampene der giver frugttrækraft breder sig gennem deres sporer. Træer er især udsatte, når de allerede har skader, samt i foråret med knopdannelse og i efteråret, når bladene falder af. Disse situationer skaber potentielle indgangspunkter for svampesporerne. Disse sporer kan blive båret af vinden eller overført ved hjælp af insekter.

Hvad angår bakterier, spreder de sig oftest fra bark og knopper på syge træer til nyudsprungne blade og grene, særligt i foråret, når træerne begynder at skyde nye skud. Det er dog også muligt for bakterier at sprede sig i vintermånederne gennem revner i det inficerede træs bark.

Læs også: Stråleplet: Sådan undgår og bekæmper du stråleplet på roserne
Læs også: Bliv fri for rustsvamp - forebyggelse og bekæmpelse (guide)

Hvordan behandler man frugttrækræft?

Behandling af inficerede træer er en udfordrende opgave. Angrebne, tynde grene vil ofte visne og dø. Det er dog nogle gange muligt at redde de tykkere grene ved at fjerne al den angrebne og mørke bark. I alvorlige tilfælde kan det faktisk blive nødvendigt at fælde hele træet og efterfølgende brænde det.

Hvis du har identificeret frugttrækræft i dine træer, findes der reelt kun to muligheder:

Første mulighed er at fjerne alt det angrebne væv, så kun det sunde trævæv er tilbage. Dette kan i nogle tilfælde give træet mulighed for at genoprette sin sundhed, forudsat at du får fjernet det syge væv, inden infektionen spreder sig eller overføres til andre træer. Træerne vil ofte helbrede fint igen, medmindre der er en nærliggende smittekilde. Efter at have fjernet det angrebne væv, bør du desinficere de anvendte redskaber, som knive eller sakse, med sprit, og det fjernede inficerede trævæv bør destrueres ved forbrænding. Træets tykkere grene kan nogle gange reddes ved at du skære al mørkfarvet og angrebet bark væk.

d3acdce255188b3e383da7720f8f2fcb

Er dit træ hårdt angrebet? Anden mulighed er simpelthen at lade træet stå som det er. Angrebne træer vil instinktivt reagere på sygdommen ved at producere mere frugt i en overlevelsesmekanisme, hvilket kan være til din fordel.

Læs også: Bliv fri for gråskimmel - forebyggelse og bekæmpelse (guide)
Læs også: (Guide) Bliv fri for meldug - forebyggelse og bekæmpelse

Hvis du har planer om at plante nye træer, er det afgørende, at du først fjerner alt inficeret plantemateriale fra din have - både grene og stamme. Desuden bør du overveje at vælge frugttræssorter, der er mere resistente over for frugttræskræft, som en langtidsholdbar løsning til en sund og produktiv have.

Det er vigtigt ikke at kompostere det fældede træ, da dette kan føre til spredning af svampesporer. Værktøjet, der bruges til fældningen, bør også rengøres og desinficeres grundigt for at forhindre overførsel af svampesporer eller bakterier til sunde træer.

Sådan forebygger du kræften

For at minimere risikoen for at dine frugttræer udvikler kræftlignende sygdomme, er der flere forholdsregler du kan tage.

 • Undgå beskæring af træerne i regnfulde perioder eller fugtige perioder; det er bedre at gøre det om sommeren, hvor træet er i vækst og sårene fra beskæringen af den grund heler hurtig igen. Sporerne kan kun spire i fugtigt vejr.
 • Det er mindst risikabelt at beskære, når træets saft flyder, da det gør det sværere for sporer at trænge ind - selv i store åbne sår. Sporer er næsten altid til stede i omgivelserne, så timing er vigtig.
 • Brug kun rengjort og skarpt beskæringsværktøj til beskæring
 • Fjern skadede eller krydsende grene, der nemt kan gnide mod hinanden og skabe sår, som kan være indgangspunkter for sygdom. Grene med tegn på skader eller sygdom bør fjernes helt og ikke komposteres. I stedet kan de indleveres i en tætsluttende plastpose til dit almindelige husholdningsaffald.
 • Frugttræer, der er plantet i fugtig eller næringsrig jord, er mere udsatte for at udvikle kræftsygdom. Derudover bør du undgå overdreven brug af gødning, især dem med højt indhold af kvælstof.

Valg af modstandsdygtige træsorter

For at mindske risikoen for infektioner er det klogt at vælge træersorter, der er kendt for deres modstandsdygtighed. Når det gælder æbletræer, er sorter som Gråsten, Cox Orange, Discovery og Ingrid Marie ret modtagelige for sygdomme, mens Belle de Boskoop og Filippa viser større modstandskraft. Konsulter med eksperter på din lokale planteskole for vejledning.

Læs også: Guide: Sådan bekæmper du enårig rapgræs (Poa Annua)
Læs også: Få flere og større æbler - Sådan beskærer du dit æbletræ korrekt

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er æblekræft?

Æblekræft er en svampesygdom, der angriber æbletræer og forårsager sår eller knuder på grene og stammer. Sygdommen kan føre til svækkelse og eventuel død af træet, hvis den ikke behandles. Den kan også smitte til andre nærliggende træer.

Kan man redde et sygt æbletræ?

Ja, det er nogle gange muligt at redde et sygt æbletræ. Behandlingen involverer ofte at fjerne det inficerede væv ved beskæring og eventuelt anvende fungicider. Det er dog vigtigt at handle hurtigt og følge anbefalede behandlingsmetoder for at forhindre yderligere spredning af sygdommen.

Kan træer få kræft?

Træer kan ikke få kræft i den forstand, som vi forstår det hos mennesker. De kan dog blive ramt af tilstande, der ligner kræft, forårsaget af svampe eller bakterier. Disse infektioner skaber sår eller knuder på træets grene og stamme.

Hvordan ser man om et træ er sygt?

Tegn på et sygt træ kan inkludere unormale sår eller knuder på stammen og grene, visnede eller misfarvede blade, og døende grene. Frugt kan også være angrebet, fremvist ved pletter eller deformiteter. En grundig inspektion og eventuelt laboratorietests kan give en nøjagtig diagnose.