Bemærk: Julegaver købt hos Haveglad kan byttes frem til d. 31/1 2024×
Swipe to the left

Havens fugle i maj

23 dage siden Ingen kommentarer

Foråret er kommet, og det fejres ofte med den velkendte fuglesang og kvidren, der fylder haven. Fuglene fremfører deres melodier som en del af deres ritual for at tiltrække en mage og markere deres territorium. Efter vinterens gøremål er det nu tid til at nyde forårssæsonen og de fornøjelige fuglelyde.

Forårssæsonen indvarsler også en glædelig begivenhed, hvor trækfuglene begynder at vende tilbage fra deres vinteropholdssteder. Det er netop på dette tidspunkt, at man ofte kan støde på de mange trækfugle langs kysterne i hele landet. Hele familien kan med fordel tage en tur til stranden, udstyret med en kikkert, og rette blikket mod himlen i søgningen efter disse fascinerende trækfugle. Herunder kan du læse om tre fugle du kan møde i maj, samt hvad du bør gøre for fuglene i denne måned.

Læs også: Hvad spiser fugle? Vælg det rigtige fuglefoder til havens fugle
Læs også: Sådan finder du den rigtige hulstørrelse til fuglekassen

Fugleliv i maj

Forårsmåneden markerer begyndelsen på trækfuglenes ankomst til haven. I maj har foråret for alvor taget fat i haven. Alt springer i blomst, og havens fugle i maj synger med liv og glæde, både for at finde en mage og for at markere deres territorium. Endvidere er det i maj, at de første kuld mejseunger forlader deres redekasser.

Hvis du ønsker at tiltrække flere fugle til din have, kan du i foråret med fordel lade ukrudt og græs gro i nogle af havens hjørner. En sådan vild have skaber små oaser, hvor insekter og andre smådyr kan samles, og dermed giver de en vigtig fødekilde til insektædende fugle. Desuden bør du undgå brugen af sprøjtemidler på dine haveplanter, da dette kan udrydde de næringsrige insekter, som udgør en vigtig del af fuglenes kost.

3 fugle du kan møde i maj

Havesanger

Månedens fugl: I Danmark får vi besøg af havesangeren, der ankommer i maj og trækker sydpå igen i august-september. Havesangeren tiltrækker opmærksomhed primært på grund af sin smukke og kraftige sang. Havesangerens fjerdragt er næsten uden karakteristiske kendetegn. Den ensfarvede, brunlige fugl har et relativt anonymt udseende, er ret sky og foretrækker at finde føde i tæt buskads, hvor den er godt skjult.

Havesangerens ankomst i maj er faktisk relativt sent for en trækfugl. Denne sene ankomst skyldes, at skovbundens urtevegetation allerede er begyndt at spire, hvilket er vigtigt for havesangeren. Den bygger nemlig sin rede tæt på jorden i planter som bingelurt, understøttet af lidt kvas eller gamle grene i skovbunden.

I begyndelsen af juni lægger havesangeren typisk fem æg, som ruges i fællesskab i 12-14 dage. Ungerne opnår flyvefærdighed i en alder af 10-12 dage, og ofte har parret tid til at lægge to kuld unger om året. Når havesangeren ikke yngler, ernærer den sig primært af plantemateriale, især bær. I ynglesæsonen skifter dens kost til insekter og deres larver samt edderkopper.

Selvom navnet "havesanger" kan virke misvisende, da fuglen typisk foretrækker løvskove med en tæt underskov, kan den også ind imellem bosætte sig i ældre, overgroede haver. Hvis din have inkluderer mindre bær- og frugtbuske som hyld og gedeblad, har du gode chancer for at tiltrække havesangeren i løbet af sensommeren.

Udbredelse: Havesangeren er en almindelig ynglefugl og en meget almindelig trækgæst der trækker mod syd og overvintrer på savannen syd for Sahara. Nogle af disse fugle fortsætter endda deres rejse helt ned til det sydøstligste Afrika. I praksis indebærer dette, at visse havesangere flyver en imponerende afstand på op til 16.000 kilometer frem og tilbage mellem deres vinterkvarter i Afrika og din sommerhave.

Levested: Havesangeren findes i hele Danmark. De bygge rede relativt lavt i buske. Faktisk påbegynder hannen flere ufuldendte reder inden for sit territorium. Senere træffer hunnen en beslutning og vælger en af rederne, som derefter fuldføres til ynglebrug.

Fakta om havesanger

Vingefang: 20-24,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-23 gram
Ynglealder: 1 år
Kuld: 1-2 kuld på 4-5 æg
Rugetid: 12 dage

Læs også: Stor guide: Krydderurter mod myg, insekter, fluer og katte
Læs også: Hjælp bierne - sådan får du flere vilde bier i haven

Musvit

Musvitten, Parus major, er uden tvivl den mest genkendelige blandt mejserne i Danmark. Den nyder også stor popularitet blandt haveejere takket være sin insisterende indsats med at fortære tusindvis af skadelige insektlarver i løbet af ynglesæsonen, hvor den ivrigt tager sig af op til to kuld sultne unger. Musvitten er en almindelig og udbredt fugleart i Danmark. Den kan findes i mange forskellige habitatstyper, herunder skove, parker, haver, og endda byområder. Musvitten er en velkendt gæst i danske haver. Hvis der er træer, buske og fuglekasser til rådighed, vil de ofte slå sig ned. Deres tilstedeværelse hjælper med at kontrollere skadedyr ved at spise insekter og larver.

Udbredelse: Musvitten trives godt i varierede miljøer og er kendt for at besøge foderstationer i private haver og haveanlæg. Så hvis du ønsker at spotte en musvit i Danmark, kan du næsten være sikker på at støde på den i en bred vifte af omgivelser, især i nærheden af beboede områder.

Levested: Musvitten er en alsidig fugl, når det kommer til levesteder og ynglepladser. Musvitten trives i skove, især løvskove med en tæt understory. Disse skovområder giver masser af fødekilder i form af insekter og larver, som er vigtige for musvittens kost. De finder ofte passende steder til at bygge deres reder i træernes huller. Musvitter er i stand til at tilpasse sig bymiljøer og kan findes i boligområder og forstæder. De leder efter steder med tilstrækkelige fødekilder og passende steder til at bygge reder.

Musvitten bygger sine reder i hulrum i træer eller i fuglekasser til yngleformål. De foretrækker steder, der giver beskyttelse mod vejret og eventuelle rovdyr. Reden består ofte af bløde materialer som mos og dyrehår.

Fakta om musvit

Vingefang: 22,5-25,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-21 gram
Ynglealder: 1 år
Kuld: 1-2 kuld på 5-11 æg
Rugetid: 12-14 dage

Grå fluesnapper

Grå fluesnapper er kendetegnet ved sine store øjne, gråbrune overside og lys underside med mørke, aflange pletter. Fjerdragten mangler prangende farver, og fuglen er overvejende stille i sin kommunikation. Ikke desto mindre er den relativt let at få øje på, både fordi den foretrækker åbne områder og på grund af sin karakteristiske adfærd.

I haver og lignende steder kan man ofte observere den, når den i høj fart suser hen over græsplænen. Fra stolper eller grene udfører den et kort udflugt for at fange flyvende insekter, nogle gange tilsyneladende svævende stille i luften med vingerne flaksende, før den vender tilbage til sin udkigspost.

Grå fluesnapper ankommer til Danmark fra Afrika i maj og kan findes over hele landet, selvom dens forekomst er ujævnt fordelt. De skandinaviske fugle trækker sydpå for at overvintre på savannen syd for Sahara. En del af disse fugle fortsætter deres træk yderligere mod syd og når det sydøstligste Afrika i december. De første kuld fugleunger i haverne begynder så småt at vove sig uden for rederne.

I visse områder er den ret almindelig, især i områder med ældre haver og parklignende miljøer, mens den i andre regioner er mere sjælden. Ligesom andre fluesnappere er den dygtig til at fange flyvende insekter og bruger en klassisk fluesnapper-teknik, hvor den udsender kraftige vingeslag og vipper med halen. Denne manøvre skræmmer insekterne op, så de kan blive snappet.

Udbredelse: Grå fluesnapperen er udbredt over hele Europa, det nordligste Afrika og østpå til Centralasien. Den yngler spredt i hele Danmark på områder med åben vegetation og træer, hvor den kan fange insekter. Denne fugl ses hyppigst i parker, større haver og sommerhusområder.

Levested: Grå fluesnapperen er alsidig med hensyn til valg af redeplacering. Reden kan findes i huller i træer, i buskads og i nogle tilfælde endda helt åbent på stubbe, espalier eller tagbjælker. Det er værd at bemærke, at grå fluesnapperen kan udvise aggressiv adfærd ved ynglestedet og udføre voldsomme angreb på andre fugle. For eksempel kan den forfølge husskaden aggressivt, dykke gentagne gange mod dens ryg og hoved og nogle gange ramme den i forsøget på at beskytte sit territorium.

Fakta om grå fluesnapper

Vingefang: 23-25,5 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 13-19 gram
Ynglealder: 1 år
Kuld: 2 kuld på 4-5 æg
Rugetid: 12-14 dage

Læs også: Havens fugle i april
Læs også: Havens fugle i marts

3 ting der hjælper fuglene i maj

Lad græs og ukrudt gro

For at tiltrække så mange fugle i maj som muligt til din have, kan det være en fordel at lade ukrudt og græs gro i visse områder. Dette skaber et miljø, hvor insekter og smådyr samles, og som fuglene ivrigt forsyner sig af.

Det er også en god idé at undgå brugen af sprøjtemidler på dine haveplanter, da dette kan have en negativ indvirkning på de gavnlige insekter. Ved at bruge sprøjtemidler på havens planter, risikerer du nemlig at slå de nærende insekter ihjel. Fuglene vil naturligt hjælpe med at regulere skadedyrbestanden, hvilket kan bidrage til en sundere have uden behov for kemikalier.

Det er også en god idé at så blomsterblandinger som vilde blomster. På samme måde som bier, er insekter gavnlige og værdifulde i haven. Insekter spiller en afgørende rolle på flere måder og fungerer som en kilde til føde for andre af haven beboende dyr. En øget forekomst af insekter i din have vil medføre, at der er flere fugle og pindsvin til stede, da insekter udgør grundlaget for føde for disse elskelige væsener.

Sørg for rent drikkevand

At have tilgængeligt, rent vand fordobler besøget af fugle i din have. Derfor er det en god idé at placere en vandkilde, hvor fuglene kan drikke og bade dagligt. Havens fugle har brug for vand året rundt, selv i foråret. Dette gælder især fugle, der primært lever af frø, da deres kost kan være tør og kræve ekstra væske.

Sørg for tilstrækkelig føde til fuglene og deres unger

Fuglene har stadig et stort energibehov; nogle er travlt optaget af at yngle, mens andre allerede har kuld af fugleunger. Fælles for alle havens fugle er, at deres aktivitetsniveau er højt, og derfor har de brug for en næringsrig kost.

I foråret spiser fuglene op til fire gange så meget som i vinterperioden. Du kan bidrage til at opfylde deres ernæringsbehov ved at tilbyde en varieret og næringsrig kost med masser af proteiner, vitaminer og mineraler.

For at skabe et rigt og underholdende fugleliv i din have anbefales det at fodre med forskellige typer foder på forskellige måder for at tiltrække forskellige fuglearter.

Cookie note

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores politik.

Klik her for at læse vores cookie og privatlivspolitik