Swipe to the left

Mos i græsplænen - De 8 bedste tips mod mos

Mos i haven

Mos i græsplænen og andre steder i haven er et almindeligt problem for haveejere da mosset fortrænger græsset. Selvom mos kan være uhensigtsmæssigt hvis man ønsker en ren, grøn græsplæne, kan det også være et tegn på, at din jord er i ubalance. I denne artikel giver vi dig 8 tips til at slippe af med mos i din græsplæne og forhindre det i at komme tilbage.

Hvorfor kommer der mos i græsplænen?

Hvis din jord er sur, har du sandsynligvis et problem med mos. Jordens surhedsgrad gør det svært for græs at vokse, hvilket giver et ideelt miljø for mos. Men der kan også være andre årsager til, at mos kan invadere en græsplæne:

 • For lav klippehøjde: Når du klipper din græsplæne for kort, giver du ikke græsset tid nok til at komme sig, hvilket kan føre til, at mos tager over
 • Skygge: Hvis din græsplæne ligger på et skyggefuldt sted, vil det være sværere at forebygge mos: græsset trives ikke, og mos vil sandsynligvis tage overhånd .
 • Dårlig dræning: Hvis der samler sig vand på græsplænen, vil der ofte vokse mos i stedet for græs.
 • Gødning: Hvis du bruger for meget gødning kan det gøre jorden for basisk, og der vil vokse mos i stedet for græs. Bruger du til gengæld for lidt gødning, bliver jorden for sur, og igen kan resultatet være mos.
 • Komprimeret jord: Hvis jorden er for komprimeret, kan luft og vand ikke trænge ind, hvilket fremmer mosvækst i stedet for græs
 • Dårlig jordkvalitet: Hvis din jord er leret eller sandet, er det svært for græs at vokse.
 • For lidt kalk: Er jorden blevet for sur opstår der mos, og der kan være behov for at give havekalk i form af plænekalk for at genoprette den optimale pH-balance.8 bedste tips - Sådan slipper du af med mos

Mos er et almindeligt problem i græsplæner, og det kan være svært at fjerne mos. Der findes mange produkter på markedet, som lover at fjerne mos, men det er ikke alle, der virker. Faktisk kan nogle produkter faktisk gøre problemet værre.

Hvis du ønsker at bekæmpe mos i din græsplæne, er det vigtigt bruge de rigtige produkter og teknikker. Her er 8 tips, der hjælper dig med at slippe af med mos hurtigt og nemt:

1) Undersøg om jorden er for sur

En af hovedårsagerne til, at der vokser meget mos i græsplæner, er, at jorden er for sur. Hvis du har et problem med mos, er det første, du skal gøre, at kontrollere jordens pH-værdi. Er pH-værdien for lav, græsset og havens andre planter, ikke mulighed for at optage den nødvendige kvælstof der er brug for.

Hvis pH-værdien er under 5,5 skal du tilsætte kalk til jorden for at hæve pH-værdien. Kalk kan kan købes i de fleste haveforretninger eller her på siden. Følg anvisningerne på pakken for at tilsætte den korrekte mængde kalk til din jord.

Hvorfor bliver jorden sur?

Der er mange grunde til, at jorden bliver sur, men en af dem er, at planter frigiver kulsyre, når de vokser. Dette fører igen til flere brintioner i haveplanterne - en årsag til surhed og mos, som kan korrigeres med kalk og andre foranstaltninger såsom beplantning eller gødning

Hvordan finder måler du jordens pH-værdi?

Den nemmeste måde at finde jordens pH-værdi på er ved at bruge et jordanalyse testsæt. Disse sæt kan fås i de fleste haveforretninger - blandt andet her hos Haveglad. Du kan også få foretaget en jordtest af en professionel, som også kan rådgive dig om at fjerne mos.

2) Klip græsset i den rigtige højde

Det er vigtigt at klippe græsplænen i den rigtige højde, hvis du vil slippe af med mos. Den letteste og mest effektive måde at bekæmpe mos i græsplænen er ved at holde plænen tæt og lade plænen overvintre langhåret. En sund og velplejet græsplæne udkonkurrerer mosset.

Det gør du ved pleje græsset omhyggeligt: regelmæssigt at slå græsset og efterså de bare pletter med græsfrø. Sørg for ikke at klippe græsset for lavt - det kan gøre det svagere, mindre slidstærk, ekstra sårbar i tørre perioder og mere modtageligt for mosvækst.

Hvornår skal græsset klippes første gang?

Du skal derfor ikke klippe græsplænen længere ned end 4 cm. Slå græsset første gang når jordtemperaturen er over 7-8 grader og når græsset er minimum 6-8 cm højt.

Du skal kunne stille en tændstikæske på højkant, og hvis græsstråene når over den, er det til til at komme igang. Mange haveejere fjerne det afklippede græs, men du bør lade det afklippede græs ligge. Det formulder langsomt og gøder græsset.

Læs også: Oversvømmet plæne? - Korrekt dræning af græsplænen
Læs også: Guide: Sådan gør du - Planering af ujævn græsplæne

3) Sørg for mere sol til græsset

Hvis din græsplæne ligger på et skyggefuldt sted, vil det være sværere for græsset at trives, og mos vil sandsynligvis tage overhånd. En måde at afhjælpe dette på er at få mere sol til din græsplæne. Det kan du gøre ved at beskære træer eller buske, der skygger for området, eller ved at flytte plænen til et mere solrigt sted.

Desuden kan problemet modvirkes ved først at fjerne mosset og derefter så området med skyggegræs - en type græsfrø, som er udviklet til at tåle skygge. Det kan være en god løsning dér, hvor mosset ofte får udkonkurreret græsset. Du bør dog være opmærksom på, at skygge græsfrø ofte ikke er så slidstærke som almindelige græsfrø, og at de ikke vokser så hurtigt

Hvis det ikke er muligt at give græsplænen mere sollys, kan du overveje at skabe et bed med planter og blomster, der tåler skygge. Det vil hjælpe med at holde mosset på afstand.

Se udvalg af skyggegræs

4) Sørg for bedre dræning af jorden

Mos vokser ofte i græsplæner, der har dårlig dræning. En måde at forbedre drænet på er at tilføre organisk materiale til jorden. Dette kan gøres ved at tilsætte kompost, tørvemos eller barkmuld til jorden. Du kan også benytte topdressing, som er en form for plænegødning.

Sørg desuden for, at vandet frit kan løbe væk fra plænen ved at sortere jorden, så den skråner væk fra plænen og ved at installere drænfliser eller drænsystemer som faskiner.

5) Brug en plænelufter eller vertikalskærer

Prik huller i græsplænen med en plænelufter: Plæneluftere er maskiner, der fjerner jordpropper fra plænen. Det giver vand og luft mulighed for at nå frem til græssets rødder, hvilket gør græsset stærkere og mindre modtageligt for mos.

Vertikalskærere er maskiner, der kan fjerne mos ved at skære gennem mosset, så sollys og luft kan nå frem til det underliggende græs. Vertikalskæring hjælper græsset til at danne nye skud og brede sig, så plænen bliver mere tæt og bedre voksende

En vertikalskærer skære riller i græsplænen og er rigtig god til at bekæmpe mosset uden at ødelægge græsset. Efter vertikalskæring ligger der et lag af dødt mos. Det døde mos skal derefter fjernes og såkaldt topdressing bør herefter udlægges.

Du bør vertikalskære 1-2 gange årligt

Trives mosset rigtig godt, bør du faktisk vertikalskære 1-2 gange om året, selv om det kan være hårdt arbejde når du fjerner mos på denne måde - specielt hvis du har en stor græsplæne. Første gang du skærer, bør være i foråret (omkring april-maj), når varmen er over 14 grader og græsset er kommet godt i gang med at gro.

6) Giv plænegødning, der modvirker mos i græsplænen

En af de bedste måder at modvirke og fjerne mos i din græsplæne på er at give den plænegødning, der er specielt udviklet til dette formål. Gødning, der indeholder kvælstof, fosfor og kalium (NPK), er med til at skabe en sund og flot græsplæne, der er mindre modtagelig for mos.

Gødning med et højt indhold af kvælstof kan være med til at modvirke meget mos i græsplænen. Gødning med højt indhold af kvælstof gør græsset stærkt, og sundt, styrker rødderne og hjælper med at holde mos på afstand.

Fjern mos med topdressing

Du kan også bruge topdressing, som er organisk plænegødning, og et fantastik gødningsmiddel til plænen. Du kan strø topdressing 1-2 gange om året, og det giver mange fordele: plænen får gødning, græsset får mikronæringsstoffer og du hjælper græssets vækst. Bland græsfrø i din topdressing og efterså derved plænen i samme arbejdsgang.

Se udvalg af topdressing

Gødningsplan til græsplænen

Sandjord: Hvis du har en græsplæne med sandet jord, er det vigtigt at tilsætte organisk materiale til jorden for at forbedre drænet. Det kan du gøre ved at tilsætte kompost, tørvemos eller barkmuld til jorden. Her er vores bud på gødningplan til en plæne med sandet jord.

Plænegødning til sandet jord (pr. 100 kvm.):

 • Start april: 2 kg. organisk gødning eller 1,5 kg. kunstgødning
 • Midt maj: 2 kg. organisk gødning eller 1,5 kg. kunstgødning
 • Start juni: 2 kg. organisk gødning eller 1,5 kg. kunstgødning
 • Start august: 2 kg. organisk gødning eller 1,5 kg. kunstgødning

Lerjord: Har du en græsplæne med lerjord, bør du arbejde på at forbedre din jord. Vi anbefaler topdressing til leret jord, som er organisk plænegødning. Her er vores forslag til en gødningsplan for en plæne med lerjord

Plænegødning til leret jord (pr. 100 kvm.):

 • Start april: 3 kg. organisk gødning eller 2 kg. kunstgødning
 • Midt maj: 3 kg. organisk gødning eller 2 kg. kunstgødning
 • Start august: 3 kg. organisk gødning eller 2 kg. kunstgødning

Se udvalg af plænegødning

7) Brug pesticider og kemi til at fjerne mos

Der findes mange forskellige mosdræbende midler på markedet der slår mosset ned, men det er ikke alle, der er effektive. Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt og følge dem nøje. Nogle mosdræbende midler kan være skadelige for planter og græs, hvis de anvendes forkert.

Holder du mosset nede med pesticider af jern, fungerer det som et granulat, du strøer ud på plænen, hvorefter mosset visner, bliver sort og dør. Mosset kan ikke tåle den store mængde af jern, du tilføjer plænen og derfor går det ud. Herefter skal du have fjernet mosset og eventuelt vissent græs.

Genbrug det afrevne mos

Det er efterfølgende let at samle det op eller rive væk. Når du fjerner dødt mos, kan du enten smide mosset i komposten eller på genbrugspladsen, men mos kan også benyttes som jorddække i køkkenhaven eller staudebedet.

Et miljøvenligt alternativ

Det er ikke længere tilladt at benytte Jernvitriol for at opnå en mosfri græsplæne, men der findes andre mere miljøvenlige midler. Blandt andet Turfline Mossoff, der består af biologiske materialer som bl.a. planteolier og stivelse. Derudover er det lovligt at bruge Keeper Quick (der er baseret på eddikesyre) på udyrkede arealer.

Græsplænen lider ingen last ved brug af disse produkter, det er kun mosset som dør, hvor du efterfølgende kan rive det sammen og bagefter efterså med nye græsfrø.

8) Giv græsplænen kalk

Plænekalk er en type jordforbedring, der holder mosset nede ved gøre jorden mere basisk. Når jordens pH-værdi øges, bliver den mindre gunstig for mos at vokse.

Plænekalk kan påføres plænen enten ved at sprede kalk på det øverste jordlag - ud over hele overfladen eller vd at bore huller i jorden og derefter fyldes de med kalk. Du kan også blande det i muldjorden, inden du sår eller lægger græstørv.

Hvornår tit skal man kalke plænen

Græsplænen skal kalkes om foråret eller i begyndelsen af efteråret, når temperaturen er over 10 grader, og græsset vokser godt. Kalk bør påføres hvert andet til tredje år eller oftere, hvis pH-værdien i jorden er under 5,5.

Læs også: Havekalk - stor guide til kalkning i haven
Se udvalg af plænekalk

Hvornår skal jeg fjerne mos?

Mos kan fjernes på alle tider af året, men det er nemmere at gøre det, når jorden er fugtig. Vil du fjerne mosset manuelt, skal du bruge en vertikalskærer, en rive, en skovl og en trillebør for at fjerne mosset. Pas på, at du ikke beskadiger græsset under processen.

En velplejet plæne udkonkurrerer mos

Med en lille indsats kan du holde mos på afstand og få en frodig grøn græsplæne, som dine naboer vil være misundelige på. Regelmæssig vedligeholdelse, herunder klipning, gødning, kalkning og vanding af græsplænen, er nøglen til succes.

Mos kan være en plage i græsplænen, men med disse 8 tips kan du slippe af med det og holde det i skak. Brug af pesticider og kemikalier kan være skadeligt for planter og græs, hvis de bruges forkert, så prøv at bruge en mere miljøvenlig metode som at vertikalskære eller kalke din græsplæne.

Gødning af din græsplæne med et højt kvælstofindhold kan også hjælpe for at holde mos på afstand.

God fornøjelse med bekæmpelsen af mosset i plænen. Husk på at en sund jordbund giver mosset dårlige vækstvilkår!

Ofte stillede spørgsmål

Hvor ofte bør man vertikalskære sin græsplæne?

Du bør vertikalskære plænen 1-2 gange årligt for at undgå mos mellem græsset. Dette foregår med en maskine specielt udviklet til vertikalskæring. Disse fåes fra ca. kr. 1500 og opefter.

Hvor ofte bør man give plænen kalk?

Du bør kalke i haven efter behov for at undgå mos. Typisk hvert andet eller tredje år. Kalk nedsætter jordens surhedsgrad og giver bedre betingelser for planter og græs.

Hvor ofte bør man give haven gødning?

Du bør gøde græsplænen og haven flere gange om året for at undgå mos. Bedene bør have organisk- eller kunstgødning 2 gange om året. Græsplænen bør have gødning 3 gange om året