Swipe to the left

Organisk gødning i haven. Alt du bør vide om organisk gødning

Organisk gødning

Organisk gødning - dine planters bedste ven

Det er en stor fornøjelse at se, når havens planter trives og gror. Langt de fleste haveejere bruger organisk gødning eller kunstgødning i haven, så de får sunde og smukke planter, der pryder haven år efter år. Alle havens planter har nemlig brug for næringsstoffer for at vokse, men der er naturligvis forskel på, hvor meget og hvilken slags gødning de enkelte sorter har brug for. Gødningsmængden og tidspunktet afhænger blandt andet af planternes størrelse og omfanget af blad- og blomstervækst.

Hvad er organisk gødning?

Organisk gødning er i modsætning til kunstgødning et 100% naturligt produkt. Det naturlige materiale kan stamme fra både planter og dyr, og det kan helt konkret være komposteret hestegødning, hønsegødning, kogødning eller kompost fra grøntsager eller planter.

Organisk gødning kan både anvendes i bede, i køkkenhaven, i drivhuset, på græsplænen og til hækken. Organisk gødning findes både i form af industrielt fremstillede gødningspiller, organisk gødning som granulat, jordforbedring eller som flydende gødning, som tilfældet også er med traditionel kunstgødning.

Læs også: Plænegødning: Gødning af græsplænen – sådan gøder du
Læs også: Havekalk - stor guide til kalkning i haven

Er uorganisk gødning det samme som kunstgødning?

Organisk gødning er til forskel fra kunstgødning - som nogle gange bliver omtalt som uorganisk gødning, et naturligt materiale, og det foretrækker mange miljøbevidste haveelskere naturligvis. Organisk gødning er som udgangspunkt fri for genmodificeret materiale og tungmetaller, og kan både anvendes i bede, i køkkenhaven, i drivhuset, på græsplænen og til eksempelvis hækken.

Uorganisk gødning er gødning, der i sagens natur ikke indeholder organisk materiale og har været en meget populær gødningsform siden starten af 80’erne. Med økologiens indtog og den øgede fokus på bæredygtighed, er uorganiske gødning blevet mindre og mindre populære og den organiske gødning vinder mere frem.

Hvad er forskellen på organisk gødning og kunstgødning?

Kunstgødning er kemisk fremstillet, hvorimod organisk gødning er fremstillet af restprodukter som for eksempel haveaffald og møg fra køer, kylling og heste. Gødningskornene i kunstgødning opløses let af regn eller vandingsvand, og næringsstofferne siver ned i jorden, hvor de hurtigt bliver tilgængelige for planterne.

Her adskiller kunstgødningen sig fra den organiske gødning, hvor næringssaltene ikke er tilgængelige for planterne med det samme, men først frigives i takt med, at bakterierne omsætter gødningen. Du skal give kunstgødning flere gange i løbet af sæsonen, hvis næringssaltene skal være tilgængelige for planterne, når de har behov for dem i løbet af vækstsæsonen.

Næringssaltene er nemlig kun tilgængelige for planterne i en relativt kort periode, og hvis man giver mere kunstgødning på én gang, end planterne umiddelbart kan optage, vil næringssaltene blot sive ned gennem jorden og ud af planternes rodzone, hvor de ikke gør nogen nytte, men til gengæld kan forurene natur og miljø.

Langtidsvirkende organisk gødning

Både for planternes og miljøets skyld er det derfor vigtigt, at man ikke giver for store mængder af kunstgødning ad gangen, men at man giver kunstgødningen i flere mindre portioner henover planternes vækstsæson. Uorganisk gødning som kunstgødning bliver nemlig langt hurtigere udvasket end organisk gødning.

Fordelen ved organisk gødning er, at man får en gødning, som er langtidsvirkende, og som er fyldt med organisk materiale, der bliver nedbrudt, og på denne måde bidrager positivt til udviklingen af mikroorganismer i jorden.

Se udvalg af organisk gødning

Sådan bruger du organisk gødning i haven

Da næringsstofferne i organisk gødning frigives langsomt, er det en god idé at tilføre organisk gødning om foråret. Derved frigives næringsstofferne, når solens stråler bliver kraftigere, og temperaturen stiger. Det sætter gang i bakteriernes nedbrydning af det organiske materiale i din gødning, og når planterne langsomt vågner fra vinterdvale, vil næringsstofferne være tilgængelige. De styrer selv, hvor meget eller hvor lidt næring, planterne løbende har brug for.

Fordelen ved den langsomme omsætning er, at man kun har brug for at gøde med organisk gødning en gang om året, helst i det tidlige forår. Du skal bare lægge et tyndt lag på to-tre centimeter gødning omkring planterne og i bedene, eller vende det ganske let i det øverste jordlag.

Hvis du vælger du at blande dyregødning med den almindelige havekompost, kan du lægge tre-fire centimeter ud i bede og omkring planter. Bruger du kun ren kompost som organisk gødning, behøver du hverken vende det i jorden eller grave det ned. Du kan blot lægge komposten i et lag oven på jorden om foråret, så vil dyr og insekter lave det videre arbejde, idet de sørger for at trække det organiske materiale ned i jorden, så det nærer planterne.

Udover at give næring til planterne er kompostdækket også med til at holde på fugten i jorden, så det ikke fordamper, når varmegraderne stiger.

Læs også: Få en flot græsplæne - topdressing for begyndere
Læs også: Guide for begyndere: Grøngødning og efterafgrøder i køkkenhaven

Organisk gødning til køkkenhaven

Det er vanskeligt at svare helt præcist på, hvor meget husdyrgødning man skal bruge, da der kan være meget stor forskel på, hvor mange næringsstoffer, gødningen indeholder. Der er nemlig forskel på, hvad for eksempel hestegødning, hønsegødning eller kaningødning indeholder.

Til køkkenhavens næringskrævende planter som for eksempel kål, kartofler, majs og græskar kan det være nødvendigt at supplere med en anden form for gødning, der indeholder mere kvælstof. Hvor meget, afhænger således af, hvilke dyr der har leveret gødningen. Køber du en færdig organisk gødning, vil der på pakken stå, hvor meget, du skal bruge til dit specifikke behov.

Har du selv lavet din kompost, er den klar til brug, når den har en mørk farve, er løs og dufter at skovbund. Den må ikke være helt omsat til kompost, da der stadig skal være uomsat organisk materiale, som mikroorganismerne i jorden kan leve af, således at næringsstofferne løbende bliver frigivet i takt med planternes behov.

Dyregødning, kompost og organisk gødning i pilleform er derimod at foretrække, når du er på udkig efter organisk gødning til hæk og køkkenhave, hvor næringsoptaget ikke nødvendigvis er så akut. Organisk gødning er således ikke kun næring for planter, jordforbedring og kompost virker også ukrudtshæmmende i et lag på 3-5 cm.

Organisk gødning til højbedet

Vil du bruge et højbed til køkkenhave, skal du vælge en placering med megen sol og gerne med læ. Hvis du er rigtig smart, vælger du et højbed med hjul. Så bliver placeringen mere fleksibel, og du kan flytte bedet efter, hvor der er sol og læ.

Når du har etableret dit højbed af træ eller jern, er det tid at fylde det med jord. Enten din egen jord og kompost, eller også kan du købe en bigbag med højbedsmuld, gerne en der er godkendt til økologisk dyrkning. Hvis du så også køber økologiske frø og planter, har du en god start og sikrer, at selve planten ikke indeholder pesticider eller rester fra kunstgødning. Og husk så, at jordtemperaturen skal være mindst otte grader, når du planter.

Du bør ikke benytte organisk gødning i spiringsperioden - men først begynde at gøde når planterne har vokset sig en vis størrelse. Derved undgår du at svide planternes rødder med for stærk gødning. Holder du høns, kender du en rideskole eller en landmand, der har gødning fra dyrene, kan du lave en kraftfuld hjemmelavet naturgødning.

Hold jorden i højbedet dækket med planter

Men du kan også mange steder købe organisk gødning, præcist målrettet det, du har brug for. Lægger du vægt på økologi, er det en god idé at holde jorden dækket med planter, enten grønne voksende planter eller med et dække af kompost eller visne planter. På den måde fremmer du ikke mindst livsbetingelserne for regnorm, samtidig med, at de grønne planter kan opsamle værdifulde næringssalte.

Jo mere varieret, du planter, jo mere sikrer du, at dit højbed har et aktivt mikro- og dyreliv. Og husk så ikke at dyrke de samme ting år efter år. Du skal skifte dine afgrøder, så jorden ikke udpines. Du følger den gode stil til dørs ved at gøde med organisk gødning, enten noget, du har hentet direkte fra dine høns eller fra en bondegård, hvis du da ikke vælger at købe en færdig organisk gødning, som er målrettet dit behov.

Kan jeg lave min egen organiske gødning?

Har du lyst til selv at fremstille din egen organiske gødning, kan det godt lade sig gøre. Du kan samle alt grønt fra husholdningen og haven i en bunke i haven. Det bliver over tid omsat til kompost, som du kan bruge som gødning. Vil du gerne gøre den organiske gødning mere kraftfuld, kan du iblande husdyrgødning fra for eksempel heste, køer eller høns.

Organisk gødning i pilleform

Har du ikke tid eller mulighed for at lave din egen organiske gødning, er der ingen grund til at fortvivle. For industrien har hjulpet de haveejere, som gerne vil bruge organisk gødning. Fra godkendte danske økologiske besætninger kommer forskellige former for organisk gødning i pilleform. Eller som granulat. Nemt at sprede og tilpasset præcis dine behov.

Som en værdifuld sidegevinst sikrer du med organisk gødning i pilleform, at planten bliver mere modstandsdygtig overfor skadedyr og forskellige sygdomme, og udover at give næring til planter er et kompostdække også med til at holde på fugten i jorden, så det ikke fordamper, når der bliver varmt. Det giver desuden dårlige vækstbetingelser for ukrudt, da sollys ikke på samme måde kan trænge igennem og give næring til ukrudtet.

Hvor den organiske gødning i pilleform helst skal blandes ned i jorden ved hjælp af en rive eller lignende, skal den flydende organiske gødning opløses i vand og spredes ved hjælp af en vandkande.Benytter du omvendt kun ren kompost, behøver du hverken vende det i jorden eller grave det ned. Du kan nøjes med at lægge komposten i et lag oven på jorden om foråret, og så vil jordens dyr og insekter sørge for at trække det organiske materiale ned.

Udover at give næring til planter er kompostdækket også med til at holde på jordens fugt, så det ikke fordamper, når der bliver varmt. Det giver samtidig dårlige vækstbetingelser for ukrudt, da sollys ikke på samme måde kan trænge igennem og give næring til ukrudtet.

Flydende organisk gødning

Flydende organisk gødning er en enkelt måde at sikre sig, at planterne får de næringsstoffer, de skal bruge for at trives. God flydende organisk gødning findes i mange forskellige varianter, alt efter formål. Havens og stuens planter har nemlig vidt forskellige behov alt efter plantetype. Så derfor skal gødningens næringssammensætning være tilpasset efter, hvilken plante der skal have glæde af gødningen.

Man bruger flydende gødning for at give planterne de optimale muligheder for vækst. Mange planter i haven kan som udgangspunkt klare sig uden gødning, men med en god flydende gødning giver du planterne et forspring, så de bliver sunde og smukke. Der kan være planter, der har behov for specialpleje i form af flydende specialgødning. Det er for eksempel chiliplanter, buksbom, hortensia, citrus, oliven og flere andre. Men i mange tilfælde er en god flydende organisk universalgødning tilstrækkeligt, hvis du gerne vil gøre noget godt for planterne.

Se udvalg af flydende organisk gødning

Organisk gødning til græsplænen

Organisk gødning til græsplænen er mere langtidsvirkende end uorganisk kunstgødning, og du skal derfor gøde græsset færre gange i løbet af en sæson. Organisk gødning til græsplænen virker i en længere periode i forhold til en uorganisk gødning (kunstgødning), hvor alle gødningens næringsstoffer bliver frigivet med det samme og græssets rødder derved nemt kan blive svidt af, på grund af den store for meget næring der bliver frigivet på en gang.

Organisk gødning til græsplænen gør, at græsset optager den næring, det har behov for, hverken mere eller mindre. En sidegevinst er desuden, at græsset vil vokse langsommere. Det skal derfor slås mindre, end hvis du gav plænen uorganisk, kemisk fremstillet gødning.

Gør om foråret og efteråret

Organisk gødning til græsplænen anvendes til plænegødning i forår og efterår (sensommer). Plænegødningen udlægges i marts-maj og igen i juni-september. Vander du eller regner det kort tid efter udbringning giver det den bedste effekt. Den organiske gødning til græsplænen fås i både pilleform og som granulat, og er let at sprede med hånden eller med en spredevogn.

Fordele ved organisk gødning

Det har har en lang række fordele at bruge organisk gødning, for selvom det har en langsommere virkning sammenlignet med uorganisk kunstgødning, får du sundere og smukkere planter, når du bruger denne form for gødning. At virkningen er langsommere skyldes, at den organiske gødning følger naturens gang, og langsomt tilfører næringsstoffer til jorden. Det er således planterne selv, der styrer, hvor meget eller hvor lidt næring, de ønsker at optage.

Det betyder, at processen foregår i planternes eget tempo, som i sidste ende giver en sundere og mere robust plante. Når du bruger organisk gødning sikrer du farverige blomster, der dufter og har frodige blade. Du sikrer også, at planten får større, flere og smukkere blomster. Og drejer det sig om bær, frugter og grøntsager, får du et større udbytte.

Er organisk gødning økologisk?

Nej, organisk gødning er ikke nødvendigvis det samme som økologisk gødning. Økologisk gødning er til gengæld altid organisk. Mange organiske gødninger falder under betegnelsen - Godkendt til økologisk dyrkning, men er ikke statskontrolleret økologisk, og har derved ikke det røde Ø-mærke. Det er kun få organiske gødninger der er statskontrolleret økologisk, da det er meget omfattende og bekosteligt at få det økologiske mærke.

Se udvalg af økologisk gødning

Ofte stillede spørgsmål:

Hvor ofte skal jeg gøde med organisk gødning?

Bruger du organisk gødning skal du som hovedregel kun gøde en gang til to gange om året. Typisk om foråret. Den specifikke gødningsvejledning findes på gødningens emballage, hvis du har købt gødningen.

Hvorfor skal jeg bruge organisk gødning?

Organisk gødning er ikke kun en fordel for det, som gror i haven. Det har også en jordforbedrende effekt, idet organisk gødning er med til at styrke jordens liv og jordtæthed, hvilket giver gode vækstforhold for planter og sørger for, at jorden ikke bliver næringsfattig.

Hvad er forskellen på organisk gødning og kunstgødning?

Kunstgødning er kemisk fremstillet, hvorimod organisk gødning er fremstillet af restprodukter som for eksempel haveaffald og møg fra køer, kylling og heste.

Kan jeg selv gøde organisk?

Ja, efterhånden som træer og buske taber bladene, og blomsterne visner, bør du lade planterester og blade blive liggende frem for at fjerne dem. De indeholder nemlig mange gavnlige næringsstoffer, som både jorden og planterne kan få gavn af.

Kan man give græsplænen organisk gødning?

Organisk gødning i granulat er at foretrække som gødning af græsplænen, idet gødningsgranulatet er nemme at sprede udover plænen, og ikke genererer robotplæneklippere.

Læs også: Plænegødning - sådan gøder du græsplænen
Læs også: Guide til korrekt gødning

Cookie note

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores politik.

Klik her for at læse vores cookie og privatlivspolitik