Swipe to the left

Trin-for-trin guide: Sådan får du vilde blomster i haven

vild med vilje blomster

Vild have med vilde blomster

Drømmer du om en vild have med vilje, hvor bierne summer og hvor sommerfugle og insekter trives og gør gavn? Så er du ikke alene. Mange haveejere vil gerne hjælpe naturen på vej, og støtte biodiversiteten med vilde blomster, urter og planter. Ved at lade områder vokse vildt, kan du med en lille indsats bringe den vilde natur ind i din egen have. En blomstereng med vilde blomster behøver ikke at være større end et par kvadratmeter, så det er et overskueligt haveprojekt at komme igang med.

Hvorfor så vilde blomster i haven?

En naturlig have kendes også som en vild have med vilje have, og er fyldt med vilde blomster. Den kan bedst beskrives som et åbent område med et væld af forskellige urter, blomster og græsser. I en vild have med vilje, gør man op med monokulturer som den traditionelle græsplæne, og afgrænsede bede, der kun indeholder en dominerende type plante. Her forekommer nemlig en bred palette af forskellige planter, der støtter op om et rigt insekt- og dyreliv.

Vilde markblomster til bier og sommerfugle

Netop vilde bier, honningbier, sommerfugle og insekter er de store vindere når man anlægger et område med vild have med vilje blomster. Mange insekter i Danmark er i tilbagegang, netop fordi vores vilde natur hvert år bliver mindre og mindre. Faktisk viser et studie fra 2019, at 40% af alle insekter er truede og det antallet af insekter verden over falder med 2,5% om året.

Vilde blomster giver føde og gemmesteder til alle disse insekter, som igen selv er fødekilde for smådyr som fugle, pindsvin og så videre. Det vilde område med blomster, er i samme ombæring med til at skabe en mere klimavenlig have, da vilde urter, blomster og det lange græs har et stort CO2 optag og tiltrækker insekter, der for tiden har stor brug for vores hjælp.

Vild have med vilje - inspireret af den oprindelige natur

En vild have er inspireret af den vilde natur, som ikke er blevet dyrket. Naturlige overdrev med urter og blomster, der giver mad og levesteder for insekter, larver, biller og smådyr. Disse naturlige steder være i skovlysninger, på engene og på marker med næringsfattigt jord, som aldrig er blevet dyrket i landbrugsmæssigt øjemed, og udelukket græsset af får, køer og geder. De naturlige vilde blomsterenge eller overdrev er forskellige fra landsdel til landsdel, og vegetationen skifter alt efter forhold som jordbund, næringsfattighed, afstand til havet og vind- og lysforhold.

Når man taler om vild have med vilje, så er det er netop dén flora og fauna vi gerne vil skabe i haven. Et stykke med natur, som både er smukt at se på, opholde sig i og som gavner biodiversiteten.

Læs også: Beskæring af syrener (Trin-for-trin)
Læs også: Tulipaner: Alt hvad du bør vide om plantning og pleje

Blomster til vild have med vilje

En vild have med vilje har mange fordele for både dyr og mennesker. Det er faktisk på mange måder lettere at dyrke en vild have, da de forskellige elementer netop er vilde, og ikke kræver så meget vedligeholdelse og dermed arbejdskraft. Vilde blomster i haven er uden tvivl en miljømæssig gevinst, da det drastisk nedsætter behovet for kunstige gødninger, og ukrudtsmidler.

Det er ikke nødvendig at omlægge hele din have til en stor vildmark, da du sagtens kan starte i det små. En vild blomsterblanding i et blomsterbed, en vildtvoksende hæk, uklippet græs eller en brændestabel har altsammen en positiv effekt på biodiversiteten.

Læs også: Forårsblomster: Inspiration til forårets mange blomster
Læs også: Trin-for-trin: Sådan binder du en buket af vilde blomster

Vild have med vilde blomster - sådan gør du:

1) Nedsæt jorden næringsindhold

Et godt forarbejde er det halve arbejde, og mange har anlagt en vild blomstereng, der enten ikke er vokset som den skal, eller vokser til i tidsler, græs og brændenælder. Inden man sår en vild have med vilje frøblanding ud, skal man have fjernet den overskydende næring fra jorden.

Er der for meget næring i jorden bliver vild have med vilje blomsterne nemlig overtaget af andre planter. Du kan nedsætte næringen i jorden ved at skrælle de øverste 10 cm jord af og erstatte det med en sandblanding eller næringsfattigt blomsterblandingsjord.

2) Forbered såbedet grundigt

Såbedet for dine vilde blomster rives grundigt igennem og eventuelle rødder, sten og planterester fjernes. Herefter er dit såbed klar til såning af blomsterfrø.

3) Såning af vilde blomster

Så er det tid til at så dine vilde blomsterfrø. Har du selv samlet dine frø, eller består din blomsterblanding af rene frø uden majsgranulat eller vermiculite, bør de opblandes i sand og bedre at kunne styre udsåsmængden. Halvdelen af dine frø drysses ud over arealet og derefter udsås den anden halvdel vinkelret på gå-retningen. Herved undgår du huller og bare pletter i din blomstereng. Herefter rives arealet let.

4) Vanding af vilde blomster

Sår du dine vild have med vilje blomster i foråret er der normalt nedbør nok til etablering af blomsterengen. Er der derimod meget tørt i vejret, anbefales det at vande frøene. Vand med minimum 25 liter vand pr. kvm. pr. vanding.

5) Pleje af vilde blomster

Vilde blomster skal i sagens natur ikke plejes meget efter etablering. Dog kan det være nødvendigt at hjælpe vild have med vilje blomsterne lidt på vej under etableringen. Græsser, tidsler, gråbynke og hvidmelet gåsefod kan eksempelvis helt overtage blomsterne, hvis du ikke bekæmper det i tide. Ukrudt kan kun bekæmpes ved at blive trukket op med rod. Vild have med vilje skal aldrig have gødning.

Det anbefales at håndluge aggressive planter, som eksempelvis brombær eller sejlivede græsser da disse i de første år helt kan få overtaget. De forsvinder af sig selv i løbet af nogle år uden næring, men man får simpelthen et bedre slutresultat med sine vild have med vilje blomster, ved at fjerne dem undervejs.

Gode blomster til vild have med vilje

Hvilke blomster er gode til vild have med vilje? Når skal vælge vilde blomster til din blomstereng, bør du først og fremmest overveje om blomsterne giver en egnet fødekilde til insekter, bier og sommerfugle. Om man selv ønsker at samle sine vilde blomsterfrø, eller så en blomsterblanding, er lidt af en religion. Begge dele har sin berettigelse. I vores optik bør man fokusere på resultatet af sin vilde blomstereng: nemlig om den giver føde og ly til bier og insekter, og er om den smuk at se på.

Samle vilde blomsterfrø

Hvis du ved hvordan, er det muligt selv at indsamle frø til din vilde have. Gode frø til vilde blomster der kan samles i naturen, er røllike, blåhat, kællingetand, høgeurt, vild gulerod, humlesneglebælg, kongepen, samt mange typer valmuer. Som regel indsamler man frø i september, hvor langt de fleste planter er ved at gå på hæld og derfor afgiver frøene.

Blomsterblandinger til vild blomstereng

Blomsterblandinger er som navnet siger, blomsterfrø der allerede er blandet, og et rigtigt godt alternativ til at samle sine egne blomsterfrø. Blomsterblandinger fås i et utal af forskellige varianter, der er sammensat specielt til at give næring og nektar til insekter, til at plukke til buketter eller i form af grøngødning. I en vild have med vilje, er en blomstereng med en stor variation af blomster et must, og her er blomsterblandinger en rigtig god idé.

Se haveglads udvalg af Vild have med vilje blomster

Pleje af vild have med vilje blomstereng

I naturen ville en vild blomstereng blive græsset af sultne dyr om vinteren, men i haven findes disse af gode grunde ikke. Når din vild have med vilje blomstereng er etableret, bør man derfor slå den fra tid til anden, for at undgå at træer etablerer sig og springer i skov. Når den vilde blomstereng slås, skal det overskydende fjernes for ikke at give næring til jorden. Slå hele din vilde blomstereng ned en gang årligt, så bellis, vårgæslingeurt og andre rosetplanter får plads til at brede sig ud langs jorden.

Det har ingen betydning om du klipper blomsterengen helt ned om vinteren eller om du tager det lidt efter om sommeren. Muldvarpeskud, mosegrise, myrebo og gravende hunde skal kun ses som en positiv gevinst, der skaber bar jord, hvor nye planter kan spire.

Vild have med vilde blomster til sommerfugle

Sommerfugle ligesom andre insekter elsker simpelthen vild have med vilje blomster. Vil du gerne have flere sommerfugle i din vilde have, bør du samle frø der imødekommer dette, eller vælge en vild blomsterblanding med blomsterarter, der giver en stor mængde nektar. Denne typer vilde blomster er typisk de samme, der også tiltrækker vilde bier og honningbier. Du kan typisk læse på emballagen til den vilde blomsterblanding, om den er god til bier eller sommerfuglevenlig.

Hvordan laver en vild have med vilje?

Der er mange måder man skal hjælpe sine vilde blomster på vej, og understøtte biodiversiteten i sin have. Det er faktisk kun fantasien der sætter grænser. Grav eksempelvis en sten halvt ned i jorden. Stenen varmes hurtigt op når solen varmer den i i foråret. Varmen gives videre til den omkringliggende jord, og gør at insekter og myrer, kan komme godt i gang.

Lav levesteder til mikroorganismer

Det er også en god ide at lægge en bunke brænde på jorden. Det giver et godt levested til mikroorganismer og billeder. De små insekter lægger æg i træet og svampe laver glimrende på stammerne. Desuden giver træet fugt og skygge, og give beskyttelse for firben, frøer, tudser og stålorm. Alt sammen små tiltag, der giver en stor effekt i din vilde have.

Mere biodiversitet i vild have med vilje

Du kan øge biodiversiteten i din vilde have med enkle tiltag, eller helt omdanne din eksisterende have til en vild have med vilje, og omlægge både bede og busketter. En enkelt måde er at hjælpe dyrelivet, er naturligvis at anlægge vilde blomster for insekter og smådyr. Men også bare dét, at der er adgang til vand i din have, har en stor effekt i din vild have med vilje. Alt fra et fuglebad til en havedam hjælper dyrelivet godt på vej.

Vil du så vild have med vilje blomster er september, oktober og november rigtig gode havemåneder. Til trods for at de fleste danskerne valgfarter til planteskolerne i forårets varme i april og maj, så er efteråret faktisk en overset tid at plante blomster i. Det er muligt at sætte eller sprede frø og sætte løg på denne tid også og derved få mere biodiversitet i din have.

Vild have med vilje blomster - lad naturen inspirere dig

Vild have med vilje har mange spændende muligheder. Generelt tager den vilde have nemlig stort hensyn til både mennesker, planter, dyr og insekter. En græsplæne skal slås minst hver anden uge, mens en vild have med vilje blomstereng kun kræver noget af dig en gang eller to om året. Det er ofte svært, men også meget spændende, at arbejde med den vilde flora.

Hvad der anses for ukrudt for den ene, er det ikke nødvendigvis ukrudt for den anden. Taler man om ukrudt, menes der bare uønsket vækst. For nogle haveejere er tidsler og mælkebøtter i græsplænen det samme som ukrudt i haven, mens det for andre haveejere simpelthen er biodiversitet. Overordnet er der dog ingen tvivl: Insekterne vil sætte pris på hver enkelt en lille blomst, og hvis alle danske haveejere afsatte et stykke jord til vild have med vilje blomster, ville det være en stor hjælp for jordens biodiversitet.


Ofte stillede spørgsmål:

Hvordan sår man vilde blomster?

Vilde blomster sås på bart, næringsfattigt jord i april til juni. Blomsterfrøene blandes med sand for bedre udsåning og udsås en vindstille dag. Herefter vandes blandingen hvis det ikke regner de efterfølgende dage. Vilde blomster bør aldrig gødes.

Hvilket sand til vilde blomster?

Du kan bruge alle typer rent sand til vilde blomster. Det anbefales at blande dine vilde blomsterfrø op med sand for at gøre dem lettere at udså. Desuden kan du gøre din jord mere næringsfattig ved at iblande sand i jorden.

Er vilde blomster flerårig?

Nej, ikke alle typer vilde blomster er flerårige. Ønsker du en blomsterblanding med vilde blomster der blomstrer i flere år, fremgår det oftest på emballagen om blomsterblandingen er et- eller flerårig.

Held og lykke med din vilde have!

Cookie note

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre.

Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores politik.

Klik her for at læse vores cookie og privatlivspolitik